Presentation av EYE-02


 Start Detektorer Snabbinställningar Installation Skötsel Skötsel Tekniska Data

Start - Bakgrund EYE-02

EYE-02 är ett tämligen nytt hemlarm/villalarm avsett att vara lätt att installera för den normalhändige. Samtidigt var det tänkt att innehålla det senaste inom larm-tekniken, såsom inbyggd kamera och GSM modul.

Larmet skulle dessutom inte vara alltför dyrt och därför innehålla en lagom mängd detektorer, dock med en hög grund-kvalité, varför priset blev ungefär vad man i dagsläget får betala för en modern smartphone mobil (ca 5.000 kr).

Villalarmet skulle vara modulärt och det skulle vara enkelt att vid behov koppla in ett större antal detektorer. Detta löstes genom att även lägga in en trådlös sändarmodul vilken använde den nyare 868 MHz frekvensen vilken till skillnad från den äldre 433 MHz frekvensen, särskilt är framtagen för larmändamål.

Detta får anses vara ett robust larm med inbyggd batteribackup, klarar kyla bra, kan till 95 % konfigureras via dess trådlösa GSM förbindelse (kräver enbart en dator med Internet-uppkoppling i andra änden).

Ett annat litet exempel på dess robusta utförande är att om kameralarmet trots allt stängs ner pga ett mycket långvarigt strömavbrott (typ efter stormen Gudrun), kommer kameralarmet ihåg dess senaste status och startar sedan upp igen i samma läge som den var i när kameralarmet stängdes ner – Dvs var den i aktivt övervakningsläge när larmet, så att säga slocknade, kommer larmet att starta upp och ställa sig i aktivt övervakningsläge, så snart det kommit upp igen.

För enklare larm måste du däremot i detta scenario åka ut till dess fysiska plats och där manuellt starta upp larmet i rätt läge igen.


Kort skulle man kunna säga att larmet uppfyller följande kriterier.

Dessa är:
 1. Ett Villalarm med GSM sändare/mottagare
 2. Ett villalarm med kamera
 3. Ett trådbundet villalarm
 4. Ett trådlöst villalarmTrådbundna respektive trådlösa detektorer


Vi påstod ovan att detta larm både var trådbundet och trådlöst - Hur kan larmet både vara trådbundet och trådlöst?

Jo därför att larmet innehåller ett antal detektorer vilka är trådbundna, via kopparbanor på kretskortet eller via små korta trådstumpar, inne i kamerahuset.
Dessa är:
 1. En IR detektor - även kallad Passiv IR detektor (PIR)
 2. En detektor vilken larmar om det sker en rörelse i kamerabilden
 3. Ett par sabotagedetektorer vilka larmar om kameran stöts till eller lutas åt något håll.
 4. En glaskross detektor
 5. En detektor vilken larmar om det bullrar ovanligt mycket en längre tid
 6. En detektor som känner av snabbt ändrat lufttryck vilket kan uppstå när en dörr eller ett fönster öppnas snabbt.

Känner du på dig att någon av ovanstående detektorer inte alls skulle fungera för dig? - Lugn - samtliga detektorer går att stänga av individuellt och även känsligheten kan individuellt både skruvas upp och ner. Det går också att ha dem ordnade så att den ena detektorn bara skall vara aktiv om den andra detektorn har sett/hört något misstänkt, så att säga kopplade i serie.

Till EYE-02 går det dessutom att trådlöst koppla ihop upp till 20 externa trådlösa enheter, varav den första följer med grundpaketet. Det är en fjärrkontroll med vilken larmet sätts på och av – Precis som man gör med ett billarm nu för tiden. Sedan går larmet också att sättas på och stängas av med hjälp av en ansluten mobiltelefon vilket vi går in på lite mer i detalj senare.

För mer information om externa detektorer - Var vänlig och välj den gröna tabben "Detektorer"

Bild
Kameralarmet EYE-02 sett från sidan samt bakifrån med antenn, mini-USB kontakt, on/off-knapp samt inkommande strömanslutning längst till höger. On/off-knappen för på och av-stängning går för övrigt ej att stänga ned larmet med, annat än om larmet ställts i service läge, dvs återigen en robust och bra genomtänkt funktion som hindrar att inbrottstjuven helt sonika stänger av larmet.

Den medföljande antennen förstärker 2,5 dB och räcker inte det kan den lätt skruvas bort och ersättas av en starkare extern antenn via antennsladd och SMA kontakt. Externa antenner för GSM-bruk, upp till ca 10 dB, brukar finnas att köpa i välsorterade Mobiltelefon-butiker för några hundralapar (3 dB betyder en dubbelt så stark ingångssignal och 9 dB en förstärkning med hela åtta gånger).
Se några bilder här på antenner och tillhörande kontakter.
Bild
Här har bakstycket avlägsnats så att vi ser innandömet på EYE-02. överst sitter exempelvis GSM modulen.

Det står "Wireless CPU Q2687" på denna GSM enhet och numera ingår GSM-modulen i företaget Sierra Wireless produktutbud där ni också kan söka efter modellbeteckningen "Q2687" om ni vill fördjupa er i tekniska specifikationer med mera.

Notera också O-ringen runt bakstycket vilket gör kameralarmet mycket fuktsäkert, om vi bortser från det lilla ingångshålet till dess mikrofon/lufttrycksdetektor i botten av larmhuset som av naturliga anledningar måste vara öppet.

Seniorlarm/Personallarm för i butik

Dessutom kan man använda detta larm till äldre personer och liknande genom så kallade panik knappar, antingen i form av en vanlig strömbrytare på en vägg eller i form av ett armband med en tryck-knapp.

Armband med larmknapp

Bild
även kassapersonal kan använda en diskret placerad larm-knapp för snabb och tyst sändning av ett förinställt SMS vid ett rån eller liknande tillbud.

Mer om Senior-larm och Panik-larm kan du läsa under grön tabb "Snabb-inställningar"

Batteribackup vid strömavbrott

För att ha en hög säkerhet och tillgänglighet, har Eye02 har en inbyggd batteribackup i botten. Batteriet är av samma typ som en del Nokia mobiltelefoner använder (BLC-2) och batteriet räcker i ca 24 timmar, under förutsättning att någon av de förinställda larmtyperna användes. Mer avancerade lägen kan kräva mer strömförbrukning och förkorta tiden. Man bör varje år kontrollera dess kapacitet då detta batteri slits ut med tiden, precis som vanliga mobiltelefon-batterier brukar göra. Sträng kyla och liknande sliter extra hårt på batteriet.

Inte bara inbrottslarm

Du kan ställa in så att du får ett SMS när nätspänningen till kameran försvinner och likadant när strömmen kommer tillbaka, varför du har tid på dig att agera om strömmen skulle vara borta en längre tid, vilket kan vara bra att veta om det skulle pågå en längre tid. Detta med tanke på dyrbar mat som kan ligga i frysar och bli förstörd om strömmen är borta en längre tid. Vintertid är det också bra att få sådan information, så att huset inte hinner bli kallt och där vattenledningar, WC samt varmvattenberedare och andra saker med stora värden inte hinner frysa sönder. Du får som sades ovan, ett nytt ett nytt meddelande när strömmen kommer åter om du angivit det i din larmsändnings-konfiguration, vilket vi rekommenderar. Denna avbrotts-information från kameralarmet kan du sedan ha som underlag när du kontaktar din nätleverantör för avbrottsanmälan. Kommer det därefter flera larm under samma månad kan dessa larm med fördel skickas med till nätleverantören så att eventuell avbrottsersättning kan betalas ut till dig från nätleverantören. Sådana avbrottsgarantier brukar vara vanligt bland de mer etablerade el-nätsägarna vilket gör att det, om du har det uppsatt där det kan bli strömavbrott emellanåt, finns chans att tjäna igen några av det kronor du lägger ned på kameralarmet. Eftersom batteri backupen har en väsentlig säkerhets funktion går inte larmet att starta om inte batteriet sitter i vid uppstart.

EYE-02 kan rädda stora värden vid strömavbrott i sommarstugor och liknande

Du kan konfigurera eye-02 så att du får ett SMS både när nätspänningen till batteri-eliminatorn försvinner och när batteriet är nästan tomt. Du får på samma sätt ett SMS när nätspänningen återvänt och när batteriet är laddat igen. Denna funktion kan vara användbar för att veta om strömmen försvunnit från din sommarstuga eller liknande med tanke på känsligt innehåll i frysboxar och underhållsvärmen vintertid.

Moderna elinstallationer med en gemensam jordfelsbrytare för samtliga elinstallationer i huset kan vara väldigt sårbart. Exempelvis om du har en julgran utomhus där vatten lyckas trånga in i el-ledningen. Upptäcker jordfelsbrytaren detta och slår av strömmen för hela el-centralen, där du också har ett frysskåp och underhållsvärmen till badrum kök med vatten i ledningarna, kan det sistnämnda kosta dig mycket pengar och besvär om vattenledningar fryser sönder.

Eye-02 kan som sagt ställas in och skicka dig ett SMS om strömmen försvinner så att du hinner åtgärda el-felet innan någon större skada uppstår.

Som extra bonus kan du använda de SMS rapporter du fått angående strömavbrott, för att begära avbrottsersättning från din elnäts-leverantör, vilket annars kan vara svårt om man inte är på plats och kan notera elavbrotten själv.

Fördelar med inbyggd kamera

Det är ofta en fördel om man med kameran kan se inbrottstjuvarna på håll och därmed själv slipper åka ensam till en brottsplats med tjuvar på plats. Generellt bör stor försiktighet iakttagas då inbrottstjuvar kan ha medhjälpare ute i buskar som ska varna och eventuellt ingripa om någon kommer på dem. En del tjuvar kan ta droger som höjer deras prestation och samtidigt sänker deras trösklar mot att begå våldshandlingar. Sådana drogpåverkade tjuvar kan vara väldigt farliga för enskilda personer, särskilt om de känner sig inträngda i ett hörn. Med hjälp av kamerabilden kan man också få en uppfattning om hur många tjuvar som befinner sig på brottsplatsen, men räkna som sagt med att ytterligare någon kan ligga ute i buskarna och trycka. Kameran har också en enkel inbyggd mikrofon med vilken man kan få en viss vägledning hur många tjuvarna är och kanske också vad de håller på med för något. Rent objektivt kan vi säga att den inbyggda mikrofonen normalt bara göra, att du kan höra ATT någon pratar i närheten, däremot hör du knappast VAD de pratar om, detta pga mikrofonens utförande med endast ett litet hål undertill där ljudet kommer in (Detta för att man samtidigt vill ha god vattenbeständighet vid utomhusmontering och där helst så små hål som möjligt). Detta kan dock vara en bra egenskap sett från en integritetssynpunkt, att du som har larmägare (innehavare av larmenhetens lösenord) inte på distans kan ringa upp och höra vad eventuella inbjudna gäster säger. Endast telefoner inlagda som larmmottagare kan ringa upp och lyssna.

Trådlös/Trådbunden kommunikation

De inbyggda larm-detektorerna är förbundna med trådar, eller kopparbanor på kretskortet i kamerahuset, och räknas därför som trådbundna varför detta kombinerade kameralarm är säkrare än ett helt trådlöst larm. Eventuella inköpta extra larmdetektorerna ansluts via den relativt säkra 868 MHz frekvensen, vilken till skillnad mot 433 MHz frekvensen, särskilt är framtagen för för larmändamål. Frekvensen är utvecklad så att det ska vara svårare att sabotera kommunikationen, medvetet eller omedvetet. Plats finns för upp till 20 externa enheter, inklusive fjärrkontroller, där som standard en (1) fjärrkontroll medföljer.

Villalarm test

EYE-02 har i en finsk tidning testats tillsammans med några andra villalarm med kamera och fick där det högsta betyget av de fem testade villalarmen – Se länk nedan: http://www.jablocom.com/upload/article/EYE-02_Tietokonelehti_1+46-49.pdf

Demo film

Innan ni fortsätter till de andra sidorna kan ni också passa på att titta på denna korta demonstrationsfilm, (engelsk röst) gjord av utvecklaren till eye-02. Att ha sett denna film underlättar läsandet av de efterföljande sidorna på denna webblats.

 Bild - Moderna Larm logotype